Het koor

Kamerkoor Convocaal is in 1995 ontstaan en is inmiddels een 50+ koor geworden! Ons zeer gevarieerd repertoire bestaat uit klassieke koormuziek van de renaissance tot de twintigste eeuw, die meestal a capella wordt gezongen. Wij zijn amateurs met een redelijk geoefende stem. Wij genieten van het zingen en gaan voor kwaliteit. Onze dirigent, Coert Bremmers, legt de lat hoog en schuwt minder bekend en soms lastig repertoire niet. 

We repeteren wekelijks op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in Domusica, Radewijnsstraat 10, in Zwolle. De muziek wordt thuis (eventueel met behulp van geluidsbestanden op de computer) ingestudeerd, zodat er op de repetitieavond meer aandacht is voor klank en afwerking. 

Convocaal treedt regelmatig op in de regio Zwolle. Twee keer per jaar wordt een nieuw programma ingestudeerd en ten gehore gebracht in een eigen concert. Terugkerende activiteiten zijn optredens in het kader van Zwolle Zingt en Open Monumentendag. Ook verzorgen we van tijd tot tijd andere optredens, zoals bijvoorbeeld bij de dodenherdenking.