Kerstconcert

20 december om 16:00 geven wij een kerstconcert in de Ichthuskerk aan de Kastanjelaan in Hasselt.

Een engel bezoekt Maria en vertelt haar dat zij zwanger zal worden. De begroeting van Maria door de engel, ‘Ave Maria’, wordt veelvuldig getoonzet, door talloze componisten. Wij kiezen twee zettingen, van Taverner en Byrd, van de ‘originele bijbeltekst’ uit Lucas 1, alsmede enkele zettingen – Sisask, Mäntyjärvi, Villa-Lobos – van een uitgebreide tekst. Het zijn totaal verschillende muzikale manieren om uitdrukking te geven aan het bijzondere van de boodschap van de engel.

In het tweede blokje van ons kerstconcert staat de reactie van Maria centraal: haar directe reactie uit Lucas 1 wordt gezongen in de zetting van Haßler, haar latere Lofzang klinkt eerst als intermezzo in een korte reeks variaties van de hand van de Utrechtse beiaardier en blokfluitist Jacob van Eyck en daarna in een eenvoudige vierstemmige koorzetting van de bekende Straatsburg-melodie uit 1539.

Als tweede intermezzo klinkt een sonate van J.S.Bach, voor blokfluit en toetsinstrument. Deze sonate heeft drie delen, Allegro-Adagio-Allegro. Het middendeel kunt u beluisteren als een pastorale. En u zou dan het eerste deel kunnen beluisteren als een verklanking van het bezoek van de engel aan Maria, en het derde deel als een vooruitblik op wat er na de geboorte van Jezus allemaal mogelijk zou kunnen zijn. Maar dan zouden we de muziek behoorlijk ‘hineininterpretieren’’, want met een dergelijke intentie is deze sonate helemaal niet gecomponeerd. Toch kan het aardig zijn, een instrumentaal werk in een nieuwe context te beluisteren met dit idee in het achterhoofd.

Ons derde blokje is gewijd aan ‘het grote mysterie’. De tekst is afkomstig van een gregoriaans gezang uit de getijden van het feest van kerstmis. De Victoria, Lauridsen en Byrd verklankten dit mysterie ieder op hun eigen manier.

Intermezzo III loopt vooruit op ons vierde en laatste blokje koormuziek: de melodie van ‘O heyligh salig Bethlehem’ was bekend en populair genoeg om ook een variatiereeks op te maken. Van Eyck, blinde beiaardier en carillon-expert, speelde op het Janskerkhof te Utrecht zijn gewaardeerde variatiereeksen. Susanne speelt de variaties over ‘O heyligh, zalig Bethlehem’, waarna Convocaal de zetting van Guilelmus Messaus zal zingen. We sluiten het concertje af met een slaapliedje voor de pasgeboren Jezus van de hand van de Slowaakse componist Vladimir Godar, die met weinig middelen een mooie sfeer weet op te roepen, optimaal gebruik makend van de klank van koor en begeleidingsinstrument.

Geen reacties meer mogelijk.