Ten Toon Stelling

Muziek speelt zich af in de tijd, dat geldt voor het scheppingsproces(componist), het instudeerproces (de reproducerende kunstenaars), het uitvoerproces (de reproductieve kunstenaars) en ook voor het luisterproces (de luisteraars).

Praten over muziek is moeilijk, want óf we zijn er heel snel mee klaar óf het duurt veel langer dan het betreffende muziekstuk. Bij beeldende kunst ontbreekt de reproductieve kunstenaar tussen de schepper en de kijker.

Scheppingsproces en kijkproces zijn bijna oneerlijk verschillend van tijdsduur, want mensen staan gemiddeld negen seconden te kijken naar een object, alvorens verder te lopen. En met praten over beeldende kunst is het eigenlijk net zo als bij de muziek, óf we praten heel kort óf we zijn zeer lang van stof .

Gedurende dit concert van Kamerkoor Convocaal uit Zwolle onder leiding van Coert Bremmers worden composities voorzien van beeldend commentaar. Er wordt niet over muziek gesproken en toch wordt muziek becommentarieerd: door beelden, tekeningen, schilderijen, ceramiek en installaties. Vergelijkingen tussen muziek en beeldende kunst worden u aangereikt door de samenstellers van deze wel heel bijzondere "ten’toon’stelling". U hoeft niet langer naar muziek te luisteren dan de ‘zuivere speeltijd’, maar u moet daarbij wel ook de ogen openhouden!

Gedurende deze bijzondere "ten’toon’stelling" van werken uit de voorraden van de Kunstuitleen Zwolle bepalen wij de tijdsduur van uw kijken middels de lengte van de uitgevoerde muziekstukken. Er wordt niet over beeldende kunst gesproken en toch wordt beeldende kunst becommentarieerd, door composities van onder meer Poulenc, Mäntyjärvi, Vaughan-Williams en Ravel.

1. M.Ravel [ 1875-1937]: Trois chansons [1914/15]
2. R.Vaughan-Williams [1872-1958]: Five English Folk Songs [1913]
3. F.Poulenc [1899-1963]: Petites voix [1936]
4. F.Poulenc [1899-1963]: Salve regina [1941]
5. Josquin Desprez [1450-1521]: Gaude virgo
6. H.Villa-Lobos [1887-1959]: Ave Maria
7. J.Mäntyjärvi [geb. 1963]: Ave Maria [1991]
8. J.Mäntyjärvi [geb.1963]: Four Shakespeare Songs [1984]

Geen reacties meer mogelijk.