Concert Stedelijk Museum

19 november 2006 Kamerkoor Convocaal verzorgt onder leiding van dirigent Coert Bremmers een concert waarvan het programma bestaat uit twee in aard en sfeer zeer verschillende delen.

In het eerste deel wordt het Ave Maria in een aantal zettingen van componisten uit de renaissance-periode tot en met hedendaagse componisten ten gehore gebracht. In het Ave Maria van Taverner (begin 16de eeuw) is alleen het bijbelse tekstgedeelte gebruikt, te weten de begroeting van de engel bij zijn bezoek aan Maria: de aankondiging van de geboorte van Jezus. Bij de anderen is er een gedeelte aan toegevoegd, waarin Maria wordt aangeroepen als bemiddelaar tussen God en de mensen. In muziek in verschillende stijlen wordt de begroeting van Maria vorm en klank gegeven. De renaissancestijl bij Taverner en Josquin des Prez, de romantische stijl bij Rachmaninov en Villa-Lobos en tenslotte de twintigste eeuwse stijlen bij Stravinski, Sisask en Mäntyjärvi.

Het tweede deel bestaat uit wereldlijke koorliederen, die gezamenlijk een voorproefje vormen voor de concerten van Convocaal begin 2007. Zo worden er enkele liederen gezongen uit de reeks Petites voix voor vrouwenkoren van Poulenc en van Vaughan Williams een lied voor de kersttijd (Wassail) en twee liederen over een zeeman en de zee uit zijn Five English Folksongs. Van Ravel worden de Trois chansons uit het prachtige Trois beaux oiseaux du Paradis ten gehore gebracht. En tenslotte worden van de moderne Finse componist Mäntyjärvi uit zijn Four Shakespeare songs het stemmige Come away, death en het betoverende Full fathom five uitgevoerd.

Tijdens het concert zal de dirigent een korte toelichting geven op de te zingen stukken Programma:
1. Ave Marie  –  J. Taverner (ca 1495 – 1545)
2. Gaude Virgo – Josquin des Prez (1450 – 1521)
3. Ave Maria – Sergei Rachmaninov (1873 – 1943)
4. Ave Marie – Igor Stravinsky (1882 – 1971)
5. Ave Maria – Heitor Villa-Lobos (1887 – 1959)
6. Ave Maria – Urmas Sisask (1960 – )
7. Ave Maria – Jaako Mäntyjärvi (1963 – )
8. Dark eyed sailor – Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)
9. The lover's ghost – Ralph Vaughan Williams
10. Wassail song – Ralph Vaughan Williams
11. La petite fille sage – Francis Poulenc (1899 – 1963)
12. Le chien perdu – Francis Poulenc
13. En rentrant de l'ecole – Francis Poulenc
14. Come away, Death – Jaako Mäntyjärvi (1963 – )
15. Full Fathom Five – Jaako Mäntyjärvi
16. Nicolette – Maurice Ravel (1875 – 1937)
17. Trois beaux oiseaux de Paradis – Maurice Ravel

Geen reacties meer mogelijk.