Convocaal

Convocaal is een kamerkoor bestaande uit ongeveer 25 leden. Het repertoire is klassiek en zeer gevarieerd. We zingen werken uit alle periodes vanaf de 17e eeuw en zowel wereldlijke als geestelijk muziek. De meeste uitvoeringen zijn a capella.

Eénmaal per jaar verzorgen we een eigen concert; daar tussendoor verzorgen we kleinere optredens.

We repeteren elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in Domusica, Radewijnsstraat 10 te Zwolle.

Voor nadere informatie zie: www.convocaal.nl

Geen reacties meer mogelijk.